TERMES I CONDICIONS

Davant qualsevol consulta, no dubti a contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 533 55 76 o correu electrònic a contacto@calzadossavina.es.

Aprofitem l'ocasió per a enviar-los una cordial salutació.

Termes d'ús

Aquestes Condicions d'Ús estan destinades als majors d'edat i regulen l'accés i utilització de la pàgina web www.calzadossavina.es (d'ara endavant la "Web") que Laura Palomera Martínez (d'ara endavant Calçats SAVINA) posa a la disposició dels usuaris d'Internet i les condicions de compra de productes oferts en la Web. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.TERMES I CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Dades d'identificació

El servei de la botiga en línia de venda al detall dels articles, accessible des de la WEB, és prestat per Calçats SAVINA, les dades identificatives dels quals i de contacte són els següents:


Laura Palomera Martínez (Calçats SAVINA)

C/ Sant Jeroni, 36 – 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

N.I.F.: 36532045H

Telèfon: 93 533 55 76

Email de contacte: contacto@calzadossavina.esCondicions d'ús del lloc web www.calzadossavina.es

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús.

Acceptació d'usuari. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Calçats SAVINA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions en la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d'aquest.

Calçats SAVINA pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

El contingut de la present web és de caràcter general i té com a finalitat, la comercialització dels Productes outlet o de temporada. La seva reproducció, retransmissió o qualsevol altre ús, estan estrictament prohibits.

Sense perjudici del que s'estableix en la normativa aplicable, la responsabilitat de Calçats SAVINA en relació amb els Productes adquirits a través del Lloc web estarà limitada al preu d'adquisició d'aquests Productes.

Calçats SAVINA no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o el contingut de tots els articles continguts en el Web siguin exactes o complets, i expressament rebutja qualsevol responsabilitat per errors o omissions en aquests materials. Calçats SAVINA tampoc adquireix cap compromís en l'actualització de la informació continguda en la Web.

Calçats SAVINA no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, Calçats SAVINA no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Accés a la pàgina web i Contrasenyes. En general no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts d'aquesta s'hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre a la present pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a Calçats SAVINA immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

Calçats SAVINA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme al que s'estableix per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Calçats SAVINA no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a Calçats SAVINA ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a Calçats SAVINA.

L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Web, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió en aquestes comunicacions.

Ús correcte de la pàgina web. L'accés a la Web de Calçats SAVINA i qualsevol ús de la informació continguda en el mateix és exclusiva responsabilitat de qui els realitza. Calçats SAVINA no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que es derivin d'aquest accés o ús d'informació.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents condicions, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents condicions, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Calçats SAVINA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Calçats SAVINA o de tercers.

Enllaços de tercers. El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de Calçats SAVINA i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Els destins d'aquests enllaços no estan sota el control de Calçats SAVINA i aquesta no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de Calçats SAVINA ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Calçats SAVINA.


Drets de propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Calçats SAVINA que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest Lloc web, ni tan sols mitjançant un enllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Calçats SAVINA.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Calçats SAVINA.

Calçats SAVINA informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el Lloc web.POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES:

Informació general sobre el prestador del servei

A l'efecte del que es preveu en la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari (d'ara endavant, l'Usuari) que Laura Palomera Martínez (d'ara endavant, el Calçats SAVINA) és titular del lloc web www.calzadossavina.es. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Calçats SAVINA informa de les següents dades:


Titular: Laura Palomera Martínez (Calçats SAVINA)

Adreça: Carrer Sant Jeroni, nº36, 08921, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

NIF: 36532045H

Mail: contacto@calzadossavina.es

Telèfon: 935 335 576


La informació referent als usuaris rebuda pel titular del portal és tractada amb la màxima confidencialitat.

El titular ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Els camps no assenyalats com a “Opcional” en els diferents formularis, són d'obligat compliment per a la formalització de la corresponent sol·licitud.

Les dades recaptades són els pertinents en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Calçats SAVINA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

D'acord amb el que s'estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l'informem que les dades de caràcter personal proporcionats per vostè seran tractats sota la responsabilitat de Calçats SAVINA, titular del lloc web, la finalitat del qual és la gestió de les relacions comercials i professionals amb els usuaris que creguin el seu compte a l'entorn de la pàgina web i compren els productes oferts, així com gestionar aquestes dades per a l'enviament d'informació i publicitat relacionada amb el sector del calçat, com per a la realització d'activitats de prospecció comercial, tant per SMS com per correu electrònic o ordinari, així com sol·licitants o altres, que a l'efecte de consulta poguessin crear un vincle amb el citat fitxer, es troba donat d'alta en l'Agència de Protecció de Dades conforme a la normativa vigent.

Pots consultar la Política de privacitat i protecció de dades.TECNOLOGIA COOKIES

Pots consultar la Llei de cookies en l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web.

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA, ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS


Com comprar en la web www.calzadossavina.es?

1. Per a seleccionar l'article del teu interès en la nostra web, has de fer clic sobre l'article que més t'agradi.

2. Seràs redirigit a una pàgina amb la fitxa del producte en concret, amb diverses fotografies del producte i la seva fitxa descriptiva. Per a comprar-ho, hauràs de seleccionar el color i la talla desitjada i fer clic sobre el botó de “COMPRAR”. L'article s'inclourà directament en el teu carret de la compra i podràs continuar seleccionant articles a través del botó “CONTINUAR COMPRANT” o passar al següent pas fent clic a “FINALITZAR COMANDA”.

3. En la següent pantalla, hauràs d'introduir les teves dades d'enviament i la forma de pagament: pots pagar amb targeta de crèdit o dèbit de Visa, MasterCard o Bizum.

En el cas que no tinguis compta amb nosaltres, t'apareixerà un petit formulari per a crear-la.

Iniciant sessió en el teu compte podràs fer el seguiment de la teva comanda en la nostra web i guardarem les dades de la teva comanda en el teu panell d'usuari.

Recorda que les dades d'enviament han d'indicar-se amb tota exactitud per a evitar confusions o incidències en l'enviament dels articles adquirits. Has d'indicar-nos el CARRER, NÚMERO, ESCALA, PIS, PORTA, CODI POSTAL I NÚMERO DE TELÈFON perquè és l'única via perquè la teva comanda arribi correctament a destí. És possible que el nostre transportista t'enviï un SMS o email per a informar-te de la posada en repartiment de la comanda, per la qual cosa, si no emplenes aquest camp, no podràs rebre aquest missatge o correu electrònic. Calçats SAVINA no es responsabilitza de les direccions errades o mal col·locades.

4. Rebràs un e-mail amb la teva confirmació de compra i el teu número de comanda. Recorda que has de guardar-ho com a confirmació de compra i garantia. Si no ho has rebut en un termini de 30 minuts des que vas realitzar el pagament, recorda revisar la teva carpeta de correu no desitjat.

5. Rebràs la teva comanda còmodament a casa. Consulta aquí els nostres terminis de lliurament.


Com puc pagar la meva compra?

Pots pagar la teva compra a través de targeta de crèdit i dèbit de Visa, MasterCard, o per Bizum.

Els pagaments només podran efectuar-se en Euros (€).

Els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit es realitzaran en línia en temps real per un mètode segur connectat amb entitats financeres de primera línia. En cap moment www.calzadossavina.es allotjarà ni guardarà dades de targetes bancàries. Recorda que hauràs de tenir operativa, vigent i habilitada per a pagaments segurs per Internet la teva targeta de dèbit o crèdit, així com les dades o claus de seguretat que la seva entitat bancària requereixi. Si tens dubtes sobre aquestes condicions, si us plau, contacta amb el teu banc.

Si desitges sol·licitar factura, si us plau contacta amb nosaltres el mateix dia en què facis la teva comanda, a través del telèfon 935 335 576 o per email a contacto@calzadossavina.es indicant les dades completes de la teva comanda, així com la teva raó social i DNI/CIF.


POLÍTICA D'ENVIAMENTS

Pot consultar les nostres condicions d'enviament.


POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Pots consultar la nostra política de canvis i devolucions.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit per comparar.