AVÍS LEGAL

T'agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui tan bé com sigui possible.

Per a accedir als nostres serveis, declares que ets major d'edat i que tens capacitat legal d'obrar d'acord amb la teva llei nacional.

L'accés i la navegació en el lloc web, o l'ús dels serveis d'aquest, impliquen l'acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a unes certes promocions com la Política de Privacitat i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

Informació Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

Laura Palomera Martínez (Calçats SAVINA)
C/ Sant Jeroni, 36
08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
N.I.F.: 36532045H
Telèfon: 93 533 55 76
Email de contacte: contacto@calzadossavina.es

Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon o email anteriorment indicat.

L'accés a www.calzadossavina.es suposa l'acceptació expressa de l'Usuari a les presents Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.


Condicions Generals d'Ús

Les següents Condicions Generals regulen l'ús i accés al portal Web, la finalitat del qual és ser porta d'entrada a Calçats SAVINA oferint als usuaris informació, serveis i continguts via Web. A través de la pàgina web, l'Usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants ofertes a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per Proveïdors i terceres empreses. Calçats SAVINA no és, en cap cas, responsable d'aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre aquests.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d'Ús i, en el seu cas a les Condicions Particulars que puguin establir-se per a l'accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris d'aquesta.

En cas d'incompliment total o parcial per l'Usuari de les presents condicions Generals d'Ús, Calçats SAVINA es reserva el dret de denegar l'accés a www.calzadossavina.es sense necessitat de previ avís a l'Usuari.

Obligacions Generals de l'Usuari

L'Usuari, en acceptar les presents condicions Generals d'Ús, s'obliga expressament a:

o No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització.

o Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d'accés associades al seu nom d'Usuari, sent responsable de la utilització d'aquestes claus d'accés personals i intransferibles per part de tercers.

o No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d'altres Usuaris com de terceres empreses alienes a Calçats SAVINA.

o No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s'estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de Calçats SAVINA, els seus usuaris i/o tercers.

o No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de Calçats SAVINA.

L'Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Calçats SAVINA o qualsevol tercer pugui sofrir a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d'aquestes “Condicions Generals d'Ús” o de la llei en relació amb l'accés i/o utilització de la pàgina.


Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Calçats SAVINA és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars d'aquestes.

L'Usuari s'obliga a usar els continguts de manera diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. Calçats SAVINA autoritza l'Usuari per a visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Calçats SAVINA o dels legítims titulars d'aquestes.

L'Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.


Enllaços

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'Usuari. Calçats SAVINA no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

Calçats SAVINA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre Calçats SAVINA i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l'autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.


Responsabilitat

Calçats SAVINA no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics en Internet.

Calçats SAVINA no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

I. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Calçats SAVINA.

II. Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;

III. Ús indegut o inadequat de la pàgina web de Calçats SAVINA.

IV. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.
Calçats SAVINA no és responsable ni en cap cas respondrà enfront dels usuaris i a tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a Calçats SAVINA que comporti o pugui suposar la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privacitat, que forma part integrant d'aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de privacitat i Protecció de dades.

Legislació

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d'acord amb la Legislació Espanyola. L'usuari, pel només fet d'accedir a la pàgina web o obtenir la condició d'usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada d'o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d'aquest Lloc o la navegació realitzada per aquest.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a l'existència d'aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit per comparar.